Sortuj    
Kategoria Taniec   Kapela   Instrument   Śpiew solo   Grupa

Opis:

Nagranie zrealizowano 26 listopada 2022 roku.
►►►►►►
Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w ramach Programu Akademia Kolberga 2022 prowadzonego przez Forum Muzyki Tradycyjnej oraz Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego w NIMiT. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest muzykatradycyjna.pl
#narodowy_instytut_muzyki_i_tanca
#nimitpolska
#pracowniamuzykiitancatradycyjnego
#akademiakolberga
#forummuzykitradycyjnej
#muzykatradycyjnapl