Sortuj    
Kategoria Taniec   Kapela   Instrument   Śpiew solo   Grupa

Opis:

Poznaj historię Anny Dunat 

 ►►►►►► Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w ramach Programu Akademia Kolberga 2022 prowadzonego przez Forum Muzyki Tradycyjnej oraz Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego w NIMiT. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest muzykatradycyjna.pl

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Akademia Kolberga

MuzykaTradycyjna.pl

#narodowy_instytut_muzyki_i_tanca #nimitpolska #pracowniamuzykiitancatradycyjnego #akademiakolberga #forummuzykitradycyjnej #muzykatradycyjnapl